Welkom

Welkom op de website van de SGP-Christenunie factie in de gemeenteraad van Veere.

Fractiebijdrage begroting 2018

logo-veeredonderdag 09 november 2017 12:00 Voorzitter, collega’s, college, griffier, dames en heren, In zijn voorwoord blikt een dankbare wethouder financiën in woorden terug op de cijfers. In het verhaal achter de cijfers ligt de ... lees verder

SGP Ledenvergadering

woensdag 01 november 2017 19:15 Met gepaste trots kunnen we u melden dat in de achterliggende periode hard is gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe kandidatenlijst en verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022. lees verder

Raadsvergadering 05 oktober 2017

maandag 09 oktober 2017 12:15 Ons raadslid namens de ChristenUnie heeft een verslag gemaakt van de gemeenteraadsvergadering van 05 oktober 2017. lees verder

Kadernota 2017

Arie Schotdonderdag 06 juli 2017 12:00 Voorzitter, collega’s, college, griffier, dames en heren,

Bij de woorden van de wethouder over de Kadernota 2017 over het ‘zicht op de haven, de naderende eindbestemming en het verwachte aanmeren zonder veel averij’ moest ik terug denken aan mijn bezoek aan Stockholm in mei dit jaar. Met mijn zoons bezocht ik daar het Vasa Museum. Een wereldberoemd maritiem museum gebouwd rond een nog in de haven van Stockholm gezonken Zweeds oorlogsschip uit 1628. Wat opviel, is dat men ook in Zweden niet zonder de Nederlandse kennis van de scheepsbouw kon. Het vakmanschap waarmee we in Nederland schepen bouwen en besturen, blijkt ook uit het Veerse schip, dat u in de kadernota presenteert. lees verder

De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk

zaterdag 10 juni 2017 11:45 De nieuwe invulling en het nieuwe doel van de Grote Kerk in Veere is vaak en lang onderwerp van discussie in de raad. De SGP-ChristenUnie fractie staat natuurlijk achter het voorstel om de kerk een mooie bestemming te geven en staat positief tegenover de plannen die klaar liggen, maar stemt niet in met het idee om de kerk een (te) grote som subsidie te geven. lees verder